دکتر امیر دریانی

دکتر امیر دریانی

فوق تخصص جراح پلاستیک و زیبایی

دکتر امیر دریانی

فوق تخصص جراح پلاستیک و زیبایی

در شهر تبریز متولد شدم. پس از دریافت دیپلم تجربى از سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان تبریز در سال ١٣٧٧ ، به عنوان دانشجوى پزشکى عمومى وارد دانشگاه علوم پزشکى تبریز شده در سال ١٣٨۴ با مدرک دکتراى پزشکى از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم.

پس از پایان دوره پزشکى عمومى در سال ۱۳۸۴ عازم خدمت مقدس سربازى شدم . پس از اتمام سربازى در سال ١٣٨۶، به عنوان دستیار تخصص جراحى عمومى در دانشگاه علوم پزشکى تبریز پذیرفته شدم .

در طول دوره تحصیل ، با توجه به علاقه اى که به کارهاى پژوهشى داشتم با چاپ ده مقاله در ژورنال هاى معتبر به عنوان محقق برتر دانشگاه انتخاب شدم و نهایتا در سال 1390، با قبولى در آزمون بورد تخصصى، به عنوان جراح عمومى از دانشگاه علوم پزشکى تبریز فارغ التحصیل شدم.

پس از پایان دوره جراحی عمومى ، مدت ١٨ ماه در منطقه محروم ویژه کلیبر مشغول به خدمت بودم که مصادف با زلزله هولناک ورزقان بود. در سال ١٣٩٢ با اخذ پذیرش از دانشگاه ساپینزا رم جهت شرکت در دوره فلوشیپ جراحى هاى میکروواسکولار بازسازى انکوپلاستیک پستان عازم ایتالیا شدم.

پس از بازگشت به ایران ، به مدت یکسال در بخش جراحى بیمارستان امام خمینى دانشگاه علوم پزشکى تهران مشغول به امور درمان و آموزش بودم. پس از یک سال فعالیت تخصصى در زمینه جراحى انکوپلاستیک پستان وارد دوره فوق تخصصى جراحى پلاستیک دانشگاه شهید بهشتى شدم. برای من ، علاقه به پژوهش و ارائه راهکارهاى جدید انگیزه خوبى براى طی مدارج علمى بود. با در نظر گرفتن ایده های جدیدی که دارم و طرحهای پژوهشی جدیدی که در حال کار بر روی آنها هستم امیدوارم بتوانم براى مردم عزیز ایران اسلامى مفید واقع شوم.

تجارب کاری
 • 1. Thrombosis prevention with botolinum toxin A after traumatic crush injury in a rat model. Journal of reconstructive microsurgery. 2018 Mar;34(3): 206-210.
 • 2. Surgical treatment of unicoronal synostosis; A simplified technique without orbital osteotomy. Journal of craniofacial surgery. Journal of craniofacial surgery. 2018 Jan; 29(1): 66-71.
 • 3. Single-incision laparoscopic cholecystectomy using Glove port in comparison with standard laparoscopic cholecystectomy. Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques. 2012; 22(1): 17-20.
 • 4. Nonoperative Management of Anterior Thoracoabdominal Stab Wounds in Selected Patients. European Journal of Emergency Medicine. 2012; 19(2): 77-82.
 • 5. Relaparoscopy in minor bile leakage after laparoscopic cholecystectomy: an alternative approach? Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2011;21(4): 288-291.
 • 6. Hormone Receptor Status in Breast Cancer and its Relation to Age and Other Prognostic Factors. Breast Cancer: Basic and Clinical Research 2011; 5: 87-92.
 • 7. Bowel Perforation by Ventriculoperitoneal Shunt Catheter Mimicking Gastroenteritis. Pediatric Emergency Care. 2010;26(9): 659-661.
 • 8. Alveolar Echinococcosis: A Case Report. The Internet Journal of Surgery. 2010 Volume 23 Number 1.
 • 9. Pulmonary Arterio-Venous Malformation Case Report. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2009 Volume 13 Number 2.
 • 10. What is your diagnosis? (The Laryngeal Lipoma). Archives of Iranian Medicine. 2008;11(6):678-679.
 • 11. Evaluation of Diagnostic Fine Needle Aspiration Cytology in Parotid Gland Masses. The Internet Journal Of Head and Neck Surgery. 2008 Volume 2 Number 2.
 • 12. Evaluation of Anatomic Variations of Paranasal sinuses. The Internet Journal of
  Otorhinolaryngology. 2007 Volume 7 Number 1.