در کنارتان هستیم

درباره من

عضویت

 • فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی مهر
  1393 شهریور1396 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -تهران
 • فلوشیپ بازسازي میکروسرجري و انکوپلاستیک پستان
  خرداد – 1392 شهریور1392 دانشگاه Sapienza رم ، ایتالیا
 • بورد تخصصی جراحی عمومی ایران شهریور1390 رزیدنتی جراحی عمومی
  مهر – 1386 شهریور1390 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز
 • پزشکی عمومی مه
  1377 شهریور1384 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز
 • علوم تجربی
  مهر – 1373 خرداد1377 سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان
 • فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
  بیمارستان لولاگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، اردیبهشت ۱۳۹۷ تا به امروز
 • متخصص جراح عمومی
  بیمارستان امام خمینی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران آذر 1392 تا مهر1393 بیمارستان امام
 • پزشک عمومی

  بیمارستان فجر بنیاد شهید تبریز بهمن 1384 تا مرداد1386

 • پایاننامه فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
 • ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینوم بر میزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش
 • پایاننامه بورد جراحی عمومی
 
 • بررسی گیرنده هاي هورمونی در سرطان پستان و ارتباط آن با سن و فاکتورهاي مساعد کننده
 • پایاننامه دوره پزشکی عمومی
 • بررسی واریاسیون هاي آناتومیک در سینوس هاي پارانازال