دکتر امیر دریانی

درباره من

دکتر امیر دریانی

تحصیلات

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی مهر
1393 شهریور1396 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -تهران

فلوشیپ بازسازي میکروسرجري و انکوپلاستیک پستان
خرداد – 1392 شهریور1392 دانشگاه Sapienza رم ، ایتالیا

بورد تخصصی جراحی عمومی ایران
شهریور1390

رزیدنتی جراحی عمومی
مهر – 1386 شهریور1390 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز

پزشکی عمومی
1377 شهریور1384 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز

علوم تجربی
مهر – 1373 خرداد1377 سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان

تجارب کاری

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
بیمارستان لولاگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، اردیبهشت ۱۳۹۷ تا به امروز

متخصص جراح عمومی
بیمارستان امام خمینی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران آذر 1392 تا مهر1393 بیمارستان امام

پزشک عمومی
بیمارستان فجر بنیاد شهید تبریز بهمن 1384 تا مرداد1386

پایان نامه‌ها

پایاننامه فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینوم بر میزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش

پایاننامه بورد جراحی عمومی
بررسی گیرنده هاي هورمونی در سرطان پستان و ارتباط آن با سن و فاکتورهاي مساعد کننده

پایاننامه دوره پزشکی عمومی
بررسی واریاسیون هاي آناتومیک در سینوس هاي پارانازال

عضویت‌ها