دکتر امیر دریانی

[ux_slider]

[ux_banner height=”500px” bg=”1256″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” bg_pos=”48% 46%”]

[text_box width=”52″ width__sm=”80″ animate=”bounceIn” parallax=”-1″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

فوق تخصص جراح پلاستیک و زیبایی

دکتر امیر دریانی

 

خوش آمدید

[button text=”درباره ما” radius=”99″ link=”http://www.drdaryani.com/about/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”1260″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)” bg_pos=”48% 60%”]

[text_box width=”52″ width__sm=”80″ animate=”bounceIn” parallax=”-1″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

جهت مشاوره با شماره واتس اپ زیر تماس بگیرید

مشاوره

[button text=”تماس با ما” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”250px” bg=”1259″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”50% 57%” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”70″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

جراحی های زیبایی بدن

پیکرتراشی

[button text=”کلیک کنید” color=”white” style=”outline” radius=”99″ link=”http://www.drdaryani.com/category/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”250px” bg=”1265″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”53% 100%” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”70″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

جراحی های زیبایی صورت

جراحی های صورت

[button text=”کلیک کنید” color=”white” style=”outline” radius=”99″ link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”250px” bg=”1264″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”50% 57%” hover=”zoom-fade”]

[text_box width=”70″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

جراحی های زیبایی سینه

جراحی های سینه

[button text=”کلیک کنید” color=”white” style=”outline” radius=”99″ link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ padding=”40px 0px 0px 0px” align=”center”]

جراحی پلاستیک

شاخه های جراحی است که با اصلاح یا ترمیم شکل و سروکار دارد. ترمیم ، ساختاری، و زیبایی هرگونه نقص یا بدشکلی بدن انسان را گویند.

برخی از رایجترین اعمال جراحی پلاستیک عبارتند از:ابدومینوپلاستی، ماموپلاستی، بلفاروپلاستی، رینوپلاستی، فالوپلاستی، ترمیم چانه، اتوپلاستی، لیپوساکشن و…

 

[button text=”مطالب مفید” style=”outline” size=”small” radius=”99″ link=”http://www.drdaryani.com/blog/”]

[button text=”نمونه کارهای انجام شده” size=”small” radius=”99″ link=”http://www.drdaryani.com/featured_item/”]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgba(191, 115, 191, 0.203)” padding=”15px” border=”1px 0px 1px 0px” border_color=”rgba(201, 194, 201, 0.308)”]

[title style=”center” text=”نمونه کارهای جراحی پلاستیک” size=”120″]

[ux_banner_grid height=”400″ depth=”1″]

[col_grid span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”1278″ bg_pos=”77% 48%”]

[text_box width=”70″ position_x=”50″ position_y=”90″]

نمونه جراحی های انجام شده

عمل بینی

[button text=”کلیک کنید” style=”outline” size=”xlarge” link=”https://www.drdaryani.com/featured_item_category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”1282″ bg_pos=”92% 43%”]

[text_box width=”69″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”5″]

نمونه جراحی ها

پیکرتراشی

[button text=”کلیک کنید” style=”outline” size=”larger” link=”https://www.drdaryani.com/featured_item_category/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”5″ span__sm=”14″ height=”1-3″]

[ux_banner bg=”1281″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.15)” bg_pos=”47% 32%”]

[text_box text_color=”dark” width=”71″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

نمونه جراحی

زیبایی سینه

[button text=”کلیک کنید” style=”outline” size=”larger” link=”https://www.drdaryani.com/featured_item_category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”5″ span__sm=”12″ height=”2-3″]

[ux_banner bg=”1280″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”71% 19%”]

[text_box width=”51″ width__sm=”60″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”right”]

نمونه جراحی

زیبایی صورت

[button text=”کلیک کنید” style=”outline” size=”larger” link=”https://www.drdaryani.com/featured_item_category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[section bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.017)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.023)”]

[title style=”center” text=”جدیدترین مطالب” margin_top=”30px”]

[blog_posts style=”vertical” columns=”2″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” title_style=”uppercase” badge_style=”circle-inside” image_height=”100%” image_width=”53″ image_radius=”100″]

[/section]
[ux_banner height=”250px” bg=”1286″ bg_overlay=”rgba(92, 36, 131, 0.669)” bg_pos=”41% 92%” parallax=”3″]

[text_box width=”61″ width__sm=”79″ scale__sm=”158″ animate=”fadeInRight” position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″]

جهت مشاوره با شماره واتس اپ زیر تماس بگیرید

 

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”دسته بندی مطالب” margin_top=”30px”]

[row col_style=”dashed” padding=”30px”]

[col span=”4″ span__sm=”6″]

لیفت سینه

جراحی لیفت سینه روشی است که در آن سینه ها بالا قرار می گیرد یا کاهش حجم پستان یا افزایش و تقویت سینه انجام میشود ، انتخاب بهترین جراح لیفت سینه اولین اقدام است

[button text=”کلیک کنید” color=”secondary” style=”outline” size=”small” link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

پروتز سینه

برای افزایش و بزرگ کردن سینه بهترین جراح پروتز سینه به شما کمک می کند ، زیبایی سینه به افزایش اعتماد به نقس و زیبایی شما کمک خواهد کرد

[button text=”کلیک کنید” color=”secondary” style=”outline” size=”small” link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

لیپوماتیک

لیپوماتیک دستگاه تخلیه چربی است و بهترین جراح لیپوماتیک ، مهارت و تجربه کافی در کنترل لوله کانولا را دارد و برای برداشت چربی از نواحی مختلف بدن بکار می رود

[button text=”کلیک کنید” color=”secondary” style=”outline” size=”small” link=”https://www.drdaryani.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b4-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

بلفاروپلاستی

با افزایش سن و یا ژنتیک یا شل شدن پوست و ماهیچه های اطراف پلک ، ممکن است احتیاج به عمل پلک بالا یا پلک پایین باشد

[button text=”کلیک کنید” color=”secondary” style=”outline” size=”small” link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/%d8%a8%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

لیفت صورت

در جراحی لیفت صورت پوست اضافی حذف و عضلات و بافت صورت تقویت می شوند که باعث جوانتر شدن چهره می گردد

[button text=”کلیک کنید” color=”secondary” style=”outline” size=”small” link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”6″]

جراحی بینی

یکی از رایج‌ترین شیوه‌های فرم‌ دهی بینی است که با هدف اصلاح و زیباسازی ایراد‌های مختلف بینی انجام می گیرد

[button text=”کلیک کنید” color=”secondary” style=”outline” size=”small” link=”http://www.drdaryani.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-2/”]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”ما را در اینستاگرام دنبال کنید” icon=”icon-instagram” margin_top=”30px”]

[instagram-feed feed=3]